Közérdekű információk

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok

Adatvédelmi tisztviselő: Adat-Bázis Adatvédelmi Kft.

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hivatalos név: Mesebolt Bábszínház
Székhely: 9700 Szombathely, Ady tér 5.
Telefonszám: +36 94 501 728
telefax: +36 94 501 729
Elektronikus levélcím: 
Honlap:  www.meseboltbabszinhaz.hu

Szervezeti struktúra: A Mesebolt Bábszínház szervezeti felépítése

A szerv vezetői, ügyfélkapcsolati vezetők hivatali elérhetőségei:
Kovács Géza  igazgató –  +36  20 224 4588
Prikazovics Ferenc  igazgatóhelyettes –  +36  20 224 4588
Varjuné Gergácz Katalin gazdasági igazgató –  +36 94/313-286

http://meseboltbabszinhaz.hu/elerhetosegek

1.2 Irányítás, felügyelet, ellenőrzés alatt álló költségvetési szerv
A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

1.3 Gazdálkodó szervezet
A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel.

1.4. Közalapítvány
A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik általa alapított közalapítvánnyal.

1.5. Alapított lapok
A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik általa alapított lapokkal.

1.6. Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést, vagy felügyeletet gyakorló szerv:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Tel: + 36 94/520-100  E-mail: https://www.szombathely.hu/

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

2.1. A közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
428/2016. (XII.15.) Kormányrendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályok, rendeletek, más hatályos törvények.

2.2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító okirat - A Mesebolt Bábszínház alapító okirata
SzMSz - A Mesebolt Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzata

Munkatervek: Munkaterv 2018., Munkaterv 2019., Munkaterv 2020.Munkaterv 2021.Munkaterv 2022.Munkaterv 2023.

2.3. A szervezet nyilvántartásai, adatkezeléssel kapcsolatos szabályok
Süti tájékoztató 2022.
Általános adatkezelési tájékoztató 2022
Adatkezelési tájékoztató - kamera
Nemek közötti esélyegyenlőségi terv + intézkedési terv

2.4. Közérdekű adatok megismerése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat

2.5. A működés törvényességének ellenőrzése, az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
a, A közfeladatot ellátó szervnél végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzések felsorolása.
- A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzési listával.
b, Az Állami számvevőszék ellenőrzései, nyilvános megállapításai
- A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik  nyilvános megállapításokat tartalmazó Állami Számvevőszéki ellenőrzési listával

2.6. Statisztika
A Mesebolt Bábszínház éves statisztika készítésére kötelezett. A leadott statisztikai  adatok a Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszerben találhatók .:  https://kultstat.oszk.hu/
A Mesebolt Bábszínház szakmai tevékenységét összefoglaló éves statisztika megtalálható az intézmény munkaterveiben.
NAIH adatszolgáltatás: NAIH adatszolgáltatás 2023.

2.7. Hirdetmények, közlemények
A Mesebolt Bábszínház által közzétett hirdetmények, közlemények elérhetősége: http://meseboltbabszinhaz.hu/

2.8. Közszolgáltatások
A Mesebolt Bábszínház által nyújtott, vagy költségvetésből finanszírozott  közszolgáltatások megnevezését a Mesebolt Bábszínház alapító okiratának 4.3-as pontja tartalmazza.
A Mesebolt Bábszínház által nyújtott, vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának mértéke:  http://meseboltbabszinhaz.hu/jegyinformacio

2.9. Közzétételi listák
a, Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyben a Mesebolt Bábszínház, mint közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
- A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.
b, A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
- A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik különös közzétételi listával
c, A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
- A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik egyedi közzétételi listával

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1.Költségvetések, beszámolók
Elemi költségvetés: Elemi költségvetés 2018.Elemi költségvetés 2019.Elemi költségvetés 2020.Elemi költségvetés 2021.Elemi költségvetés 2022.Elemi költségvetés 2023.
Éves költségvetési beszámoló: Éves költségvetési beszámoló 2017.Éves költségvetési beszámoló 2018.Éves költségvetési beszámoló 2019.Éves költségvetési beszámoló 2020.Éves költségvetési beszámoló 2021.Éves költségvetési beszámoló 2022.

3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma, a foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, egyéb, az alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája, mértéke összesítve: Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2017.Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2018.Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2019.Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2020.Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2021.Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2022.Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2023.

3.3. Szerződések
- Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések listája

3.4. Európai Uniós támogatás
A Mesebolt Bábszínházban az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés nem történt

3.5. Közbeszerzési információk
A Mesebolt Bábszínház közbeszerzési eljárást nem folytatott le, ilyen beszerzése nem volt.

 

június

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

július

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31