Közérdekű információk

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok

Adatvédelmi tisztviselő: Dap Sec Kft.

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hivatalos név: Mesebolt Bábszínház
Székhely: 9700 Szombathely, Ady tér 5.
Telefonszám: +36 94 501 728
telefax: +36 94 501 729
Elektronikus levélcím: 
Honlap:  www.meseboltbabszinhaz.hu

Szervezeti struktúra: A Mesebolt Bábszínház szervezeti felépítése

A szerv vezetői, ügyfélkapcsolati vezetők hivatali elérhetőségei:
Kovács Géza  igazgató –  +36  20 224 4588
Prikazovics Ferenc  igazgatóhelyettes –  +36  20 224 4588
Varjuné Gergácz Katalin gazdasági igazgató –  +36 94/313-286

http://meseboltbabszinhaz.hu/elerhetosegek

1.2 Irányítás, felügyelet, ellenőrzés alatt álló költségvetési szerv
A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

1.3 Gazdálkodó szervezet
A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel.

1.4. Közalapítvány
A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik általa alapított közalapítvánnyal.

1.5. Alapított lapok
A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik általa alapított lapokkal.

1.6. Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést, vagy felügyeletet gyakorló szerv:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Tel: + 36 94/520-100  E-mail: https://www.szombathely.hu/

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

2.1. A közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
428/2016. (XII.15.) Kormányrendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályok, rendeletek, más hatályos törvények.

2.2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító okirat - A Mesebolt Bábszínház alapító okirata
SzMSz - A Mesebolt Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzata

Munkatervek: Munkaterv 2018., Munkaterv 2019., Munkaterv 2020.Munkaterv 2021.Munkaterv 2022.Munkaterv 2023.

2.3. A szervezet nyilvántartásai, adatkezeléssel kapcsolatos szabályok
Süti tájékoztató 2022.
Általános adatkezelési tájékoztató 2022
Adatkezelési tájékoztató - kamera
Nemek közötti esélyegyenlőségi terv + intézkedési terv

2.4. Közérdekű adatok megismerése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat

2.5. A működés törvényességének ellenőrzése, az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
a, A közfeladatot ellátó szervnél végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzések felsorolása.
- A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzési listával.
b, Az Állami számvevőszék ellenőrzései, nyilvános megállapításai
- A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik  nyilvános megállapításokat tartalmazó Állami Számvevőszéki ellenőrzési listával

2.6. Statisztika
A Mesebolt Bábszínház éves statisztika készítésére kötelezett. A leadott statisztikai  adatok a Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszerben találhatók .:  https://kultstat.oszk.hu/
A Mesebolt Bábszínház szakmai tevékenységét összefoglaló éves statisztika megtalálható az intézmény munkaterveiben.

2.7. Hirdetmények, közlemények
A Mesebolt Bábszínház által közzétett hirdetmények, közlemények elérhetősége: http://meseboltbabszinhaz.hu/

2.8. Közszolgáltatások
A Mesebolt Bábszínház által nyújtott, vagy költségvetésből finanszírozott  közszolgáltatások megnevezését a Mesebolt Bábszínház alapító okiratának 4.3-as pontja tartalmazza.
A Mesebolt Bábszínház által nyújtott, vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának mértéke:  http://meseboltbabszinhaz.hu/jegyinformacio

2.9. Közzétételi listák
a, Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyben a Mesebolt Bábszínház, mint közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
- A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.
b, A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
- A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik különös közzétételi listával
c, A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
- A Mesebolt Bábszínház nem rendelkezik egyedi közzétételi listával

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1.Költségvetések, beszámolók
Elemi költségvetés: Elemi költségvetés 2018.Elemi költségvetés 2019.Elemi költségvetés 2020.Elemi költségvetés 2021.Elemi költségvetés 2022.
Éves költségvetési beszámoló: Éves költségvetési beszámoló 2017.Éves költségvetési beszámoló 2018.Éves költségvetési beszámoló 2019.Éves költségvetési beszámoló 2020.Éves költségvetési beszámoló 2021.Éves költségvetési beszámoló 2022.

3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma, a foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, egyéb, az alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája, mértéke összesítve: Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2017.Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2018.Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2019.Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2020.Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2021.

3.3. Szerződések
- Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések listája

3.4. Európai Uniós támogatás
A Mesebolt Bábszínházban az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés nem történt

3.5. Közbeszerzési információk
A Mesebolt Bábszínház közbeszerzési eljárást nem folytatott le, ilyen beszerzése nem volt.

 

december

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

január

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31